Životopis
Bibliografie
Reklamní práce
Scénáře a dramaturgie
Režie
Články
Fotografie
Ocenění
Mé internetové stránky
Různé

Biography
Bibliography
Advertise work
Screenplays and dramaturgy
Director
Articles
Image Gallery
Awards
My Internet Pages
Various

Director/Režie


Setkání s obrazovkou, Česká televize 1996-1997. (Meet TV Programme, Czech Television 1996-1997).