Životopis
Bibliografie
Reklamní práce
Scénáře a dramaturgie
Režie
Články
Fotografie
Ocenění
Mé internetové stránky
Různé

Biography
Bibliography
Advertise work
Screenplays and dramaturgy
Director
Articles
Image Gallery
Awards
My Internet Pages
Various

BIOGRAPHY / ŽIVOTOPIS


PERSONAL DETAILS / OSOBNÍ ÚDAJE

Date and place of birth / Datum a místo narození: 27. 9. 1968, Brno, Czech Republic
Status / Stav: Married / Ženatý (20. 8. 1999), synové/sons Jan (* 2. 11. 2002) a Štěpán (* 15. 4. 2008) 

EDUCATION / VZDĚLÁNÍ

1974-1977: ZDŠ Řeznická Brno (1. – 3. třída)
1977-1979: ZŠ Podolí u Brna (4. - 5. třída)
1979-1982: ZŠ Holzova Brno (6.-8. třída)
1974-1982: Elementary School, Brno

1982-1986: Gymnázium Táborská 185, Brno
1982-1986: Grammar-school, Brno

1990-1994: FAMU, obor scénáristika a dramaturgie, Praha
1990-1994: Film Academy, screenplays and dramaturgy branch, Prague, Czech Republic
 

WORK HISTORY / ZAMĚSTNÁNÍ

1994-1995: Copywriter. Reklamní agentura Mark/BBDO, Praha
1994-1995: Copywriter. Advertising Agency Mark/BBDO, Prague

1995: Copywriter. Reklamní agentura JWT/Mertis, Praha.
1995: Copywriter. Advertise Agency JWT/Mertis, Prague.

1995-1996: Redaktor. Časopis TV DUHA (supplement Večerníku Praha).
1995-1996: Editor of Culture column. Magazine TV DUHA (Prague Evening supplement).

1997-1998: Redaktor oddělení public relations a redaktor internetových stránek. Česká televize, Praha.
1997-1998: Public Relations Editor and Internet Pages Editor in Czech Television, Prague.

1998-1999: Odborný redaktor rubriky Komunikace. Časopis PC WORLD, Praha.
1998-1999: Editor of Communications column. Magazine PC WORLD, Praha.

1999: Šéfredaktor internetových aplikací, Modré stránky, Praha.
1999: Internet aplications chief-editor, Blue Pages, Prague.

2000-2002: Editor, zástupce šéfredaktora World Online / Tiscali CZ, Praha.
2000-2002: Editor, editor-in-chief assistance, World Online CZ / Tiscali, Prague.

2003-2009: Zástupce šéfredaktora, DiViDi, Praha.
2003-2009: Editor-in-chief assistance, DiViDi, Prague.